Läkemedel och miljö

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Blad.jpg

Läkemedel innehåller biologiskt aktiva substanser som kan medföra risker för människa, djur och natur.

Det finns stora miljöproblem kopplat till tillverkning av läkemedel. En stor del av läkemedelsproduktionen sker på andra sidan jorden t.ex. i Indien och Kina. Men det saknas krav på att läkemedelsföretag öppet ska visa hur deras produktion går till. Därför vet vi alldeles för lite om tillverkningen av de läkemedel som säljs på apotek i Sverige.

Vissa läkemedelsrester kommer även ut i den svenska miljön i samband med användning. Många reningsverk klarar av att bryta ner läkemedelsrester, men inte alla läkemedel och inte alla reningsverk. Dessutom är kunskapen om hur läkemedel långsiktigt påverkar miljö och hälsa begränsad.


Miljökrav för receptbelagda läkemedel

Apoteken anser att staten ska ställa högre miljökrav på läkemedelsindustrin. Idag ställs varken miljökrav eller krav på transparens hos läkemedelsföretagen för att få sälja receptbelagda läkemedel som staten medfinansierar. Därför är det positivt att TLV, Läkemedelsverket och e-Hälsomyndighenen e-Hälsomyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag att i en treårig försöksverksamhet ta fram en miljöpremie i periodens vara-systemet.

Apoteken anser dessutom att miljökriterier borde ingå i dagens regelverk för god tillverkningssed vad gäller läkemedel,GMP. Detta är något som allt flera parter anser, bl.a. OECD


Minska mängden överblivna läkemedel

Staten borde ställa högre krav på industrin att sälja startförpackningar av läkemedel. Vid nyinsättning av läkemedelsbehandling är det vanligt att man testar sig fram för rätt dos. Det innebär att stora mängder överblivna läkemedel blir liggande hemma, kasseras fel eller bidrar till felaktig läkemedelsanvändning. Även längre perioder för periodens vara-systemet skulle med största sannolikhet innebära att mindre mängder överblivna läkemedel kasseras.


Vad kan konsumenter göra själva för att minska mängden läkemedel som når miljön


Välvald - apotekens guide för ökad transparens

Välvald.png

Allt fler av apotekens kunder ställer frågor om miljö och hållbarhet, men på grund av bristen på transparens inom läkemedelsbranschen har apoteken inte möjlighet att svara på dessa frågor. Därför har branschen gemensamt tagit fram en konsumentguide till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.


De läkemedelsföretag som uppfyller guidens krav får symbolen Välvald i anslutning till sina produkter på apotek. Guiden garanterar dock inte att just det aktuella läkemedlet är tillverkat mer hållbart än något annat.

Kriterierna för Välvald är:

  • Företaget ska rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt redovisningsramverket GRI Standards eller likvärdig standard. Hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av oberoende part.
  • Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i branschorganisationen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) som arbetar för transparens och gemensamma hållbarhetskrav för läkemedelstillverkare.

Undantaget är produkter som innehåller diklofenak. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

Läs mer om Välvald.