Övriga varor och tjänster

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Blodtrycksmätning på apotek

Övriga varor

Apoteken anpassar sitt utbud efter vad kunderna efterfrågar. Av tradition säljer apotek andra varor vid sidan om läkemedel. Dessa produkter har ofta fokus på hälsa och välbefinnande, de kan t.ex. handla om allergivänliga eller parfymfria krämer och schampo. Eftersom förtroendet för apoteken och dess personal är stor så vill många köpa sådana produkter på apotek. Det medför att utbudet av dessa produkter ökar. Läkemedel är apotekens kärnverksamhet och prioriteras inte ner på grund av att apoteken också säljer andra varor.


Medicinteknik

Många av de övriga produkter som apoteken säljer är klassade som medicinteknik och är CE-märkta. Medicinteknik är en bred produktgrupp som innehåller allt från röntgenapparater till plåster men på apoteken är det medicinteknik som vänder sig direkt till konsumenter som säljs. Det är ett strikt regelverk kring medicinteknik med krav på att de måste vara säkra att använda. Läs mer om regelverket kring medicinteknik hos Läkemedelsverket.


Kosttillskott

De vitaminer och mineraler som är ett vanligt inslag på apotek klassas som kosttillskott. Även kring dessa produkter finns ett omfattande regelverk. Framförallt finns det krav på vad man får påstå om effekten av ett kosttillskott. Läs mer om regelverket för kosttillskott hos Livsmedelsverket.

Tjänster på apotek

Förutom att sälja och ge råd om läkemedel och varor kopplat till hälsa och läkemedel så erbjuder många apotek olika tjänster. Det kan vara blodtrycksmätning, läkemedelssamtal, allergitester och vaccinering.


Farmaceutiska tjänster

Farmaceuter kan göra mycket för att förbättra patienters läkemedelsbehandling. Förutom att säkerställa att patenten får rätt läkemedel så är farmaceuter experter på farmaceutisk rådgivning. Att farmaceutisk rådgivning kan ske vid annat tillfälle än vid själva expeditionen av läkemedel är självklart. Det kan till och med vara så att rådgivning ibland passar bättre vid annat tillfälle än vid expeditionen då patienten kan vara mer mottaglig för informationen. Dessutom vet vi att en stor andel av läkemedelsanvändarna använder sina läkemedel fel vilket medför att läkemedelsbehandlingarna inte blir optimala. Detta är grundtanken till idén med att utveckla farmaceutiska tjänster på apotek ytterligare. Det handlar t.ex. om tjänster som erbjuds till patienter som fått ett nytt läkemedel och då får extra stöd eller utbildning i hur man ska använda en inhalator. I Sverige har försök med farmaceutiska tjänster utförts under lång tid men någon extra ersättning till apoteken för detta har inte varit aktuellt. Nu utvecklar myndigheter tillsammans med apoteken en försöksverksamhet för att se över hur apoteken kan ersättas för den nytta dessa tjänster kan ge. Många andra länder har utvecklat farmaceutiska tjänster på apotek i större omfattning än vad som är fallet i Sverige. Läs mer om hur det fungerar i andra länder i rapporten Farmaceutiska tjänster på apotek.


Mer om olika apotekstjänster

Tillbaka till Startsidan