Krav på apotek

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Paragraf.jpg

Följande grundläggande lag- och förordningskrav gäller för apoteken

 • Alla apotek måste ha ett tillstånd från Läkemedelsverket
 • En farmaceut måste finnas på plats när apoteket är öppet
 • Lokalerna måste vara lämpliga för apoteksverksamhet
 • Läkemedelsansvarig farmaceut som ska rapportera eventuella avvikelser till Läkemedelsverket
 • Tillhandahålla alla läkemedel och andra varor som ingår i förmånen när de skrivs ut på recept eller beställs från sjukvården
 • Kunna hantera elektroniska recept, ha tillgång till högkostnadsdatabas och rapportera försäljningsinformation direkt till eHälsomyndigheten
 • Ha ett eget system för att kontrollera att kraven på apotek efterlevs – egenkontrollprogram Tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård
 • Utfärda Schengenintyg, ha den nationella apotekssymbolen på apoteket och erbjuda delbetalning för förmånskostnader
 • Hantera läkemedelsförmånen, inklusive generiskt utbyte
 • Säker databehandling av personuppgifter
 • Fungerande patientsäkerhetsarbete


Generella kvalitetskrav på apoteken

 • Kraven är höga på alla svenska apotek, oavsett ägare. Krav på apotek finns i lagar, förordningar och föreskrifter från Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Socialstyrelsen. De krav som ställs är lika, oavsett vem som äger apoteket.
 • Kvalitetssystemen på de enskilda apoteken regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter. På alla apotek finns en läkemedelsansvarig farmaceut, vars uppgift är att se till att kraven följs.
 • Genom att arbeta förebyggande med tydliga rutiner och instruktioner, ansvarsfördelning och kompetensutveckling, minskar risken för felexpedieringar och andra avvikelser. Uppföljning genom exempelvis egeninspektion, stickprov och hållbarhetskontroller är också en del i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten.
 • Allvarliga avvikelser rapporteras till Läkemedelsverket och till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt lex Maria.

Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för apoteks- och läkemedelsområdet