Sveriges Apoteksförening

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sveriges Apoteksförening är en ideell förening med uppgift att främja apotekens branschintressen. Våra tio medlemmar svarar för nästan 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige.

Vår verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsande åtgärder som omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning.


Varje år publicerar föreningen en branschrapport som sammanfattar de viktigaste från föregående år samt statistik över marknadens utveckling. Du hittar föreningens branschrapporter här


Föreningens viktigaste frågor är:

  • Öka tillgängligheten till läkemedel
  • Förbättrad läkemedelsanvändning genom farmaceutisk kompetens
  • Kompetensförsörjning till branschen
  • Förutsättningar för apoteken att utföra sina tre grunduppdrag
  • Läkemedel och miljö


Den svenska apoteksmarknaden

Apoteksmarknaden består av fem rikstäckande kedjor, tre E-handelsapotek (Distanshandel), ett apotek som enbart säljer till slutenvården (men totalt 34 sjukhusapotek ) samt cirka 40 enskilt drivna apotek. De enskilt drivna apoteken organiserar sig inom organisationen SOAF som i sin tur är föreningsmedlem hos Sveriges Apoteksförening.


Föreningens medlemsföretagApotek

Tillbaka till Startsidan