Apotekens historia i Sverige

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den nuvarande formen av apoteksmarknad med ett stort antal olika aktörer som säljer läkemedel är relativ ung i Sverige. Mellan åren 2917 och 2009 hade staten monopol på apoteksverksamhet.


Apotekgammalt.jpg

1575 - 1971

Sveriges första apotek för allmänheten öppnades 1575 och låg på Stortorget i Stockholm. I slutet av 1600-talet fick apotekarna monopol på att tillreda och sälja läkemedel. Fram tills början av 1900-talet hade apoteken monopol både på att sälja och tillverka läkemedel. När monopolet på tillverkning försvann 1914 så började den svenska läkemedelsindustrin att utvecklas. Många av de stora läkemedelsföretagen började som småföretag inom apoteken, som Pharmacia (Apoteket Älgen i Stockholm) och Hässle (Apoteket i Hässleholm). Det särskilda privilegiet att driva apotek finns dock kvar ända fram till 1971. Flera andra länder har kvar liknande system.


1970

Efter diskussioner som ledde till politisk enighet förstatligades landets apotek och Apoteksbolaget AB bildades. Alla 620 fristående apoteksenheter köptes av det statliga bolaget. Under de kommande 40 åren hade sedan Sverige ett statligt apoteksmonopol.


1990-talet

Apoteksmonopolet börjar kritiseras. Protester både politiskt och av anställdas som vill ha fler arbetsgivare att välja mellan, färre besparingar och högre löner.


2009

Apoteksmarknaden omregleras. Monopolet avskaffas av den dåvarande borgerliga regeringen. Nya aktörer kommer in på marknaden. Målen med omregleringen var att öka tillgängligheten till läkemedel, förbättrad service och effektivitet samt att pressa priserna.

Sverige var vid omregleringen det enda landet i Europa, och ett av mycket få länder i världen, med ett statligt apoteksmonopol. Det är dock ovanligt med en helt avreglerad apoteksmarknad.

Omregleringen av marknaden skedde i flera steg;

  • 2004 Uppdraget till Apoteket AB att driva beredskapslager av läkemedel flyttades till försvarsmakten. Läs mer om detta i rapporten Ansvaret som försvann.
  • 2008 öppnades läkemedelsförsörjning till sjukhus upp för andra än det statliga apoteket. Dessutom tilläts vissa receptfria läkemedel att säljas utanför apotek.
  • 2009 sålde Apoteket AB 466 av 900 apotek i 8 kluster.


Läs mer om apotekens historia hos Apoteket AB eller Apotekarsocieteten.