Apotekens huvuduppdrag

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Apoteksbesök.jpg

Apoteken står för en säker och god läkemedelsanvändning och är därmed en viktig del av hälso- och sjukvården. Detta formulerar staten i tre grunduppdrag som syftar till att apoteken ska säkra tillgång till förordnade läkemedel och varor, ge sakkunnig och individanpassad information och rådgivning om läkemedel samt att upplysa och genomföra utbyte av läkemedel.


Tillgång till förordnande läkemedel och varor

Alla apotek med apotekstillstånd har skyldighet att tillhandahålla alla läkemedel och andra varor som ingår i förmånen när de skrivs ut på recept eller beställs av sjukvården. I Sverige går en majoritet av alla läkemedel via apotekskanalen. I många andra länder ansvarar sjukvården för en stor del av de mer ovanliga läkemedlen. Runt 93 procent av alla läkemedel som apoteken expedierar finns på apotekens lager och kunden får med sig dessa på en gång. Resterande beställs hem och kan expedieras dagen efter i enlighet med den så kallade 24-timmarsregeln. En allt större andel läkemedel expedieras via e-handel och levereras då antingen inom några timmar eller någon dag.


Individanpassad information och rådgivning

Att läkemedel används på rätt sätt är avgörande för att läkemedelsbehandlingen ska ge avsedd effekt. Därför har apoteken en viktig uppgift att vid expediering ge individuellt anpassad råd och förvissa sig om att kunden vet hur hen ska använda sitt läkemedel.

Låg följsamhet till ordinerad behandling är ett stort problem för individen och innebär stora kostnader för samhället. Apoteken kontrollerar alla recept och runt 850 000 av dem måste korrigeras årligen. Flera av dessa korrigeringar är av mindre art, men ett stort antal är av allvarligare karaktär. Kostnaderna enbart för sjukhusinläggningarna till följd av felaktig läkemedelsanvändning uppskattas till 200 miljoner kronor per år. Dessutom innebär felaktig läkemedelsanvändning onödigt lidande för patienten.

Apotekens personal spelar en viktig roll för rätt läkemedelsbehandling, både för receptbelagda och receptfria läkemedel. Det är därför stor skillnad mellan att gå till ett apotek för råd och inköp av receptfria läkemedel och att handla receptfritt i annan handel där personalen inte får ge råd.


Genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel

Samhället ställer hårda krav för de läkemedel som de finansierar genom förmånssystemet. För att hålla nere kostnaderna för samhället är apoteken skyldiga att utföra byten när det finns likvärdiga läkemedel till lägre priser – så kallade generiska läkemedel.


Sedan 2009 finns ett särskilt periodens vara system som anger vilket läkemedel som apoteken ska byta till varje månad. Även om apoteken sparar mycket pengar åt samhället genom bytet så medför systemets utformning konsekvenser för patientsäkerheten och driver upp hanteringskostnaderna för apoteken.

Systemet med periodens vara gäller ca 1 300 så kallade utbytesgrupper varje månad. Även om apoteken har ett annat billigt utbytesläkemedel inne så får de inte sälja detta läkemedel om en annan produkt är periodens vara den aktuella månaden.

Tillbaka till Startsidan