Receptbelagda läkemedel

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Receptbelagda läkemedel förvaras bakom disk på apotek

Vad läkemedel är definieras i läkemedelslagen. Kortfattat handlar det om produkter med avsikt att förebygga eller behandla en sjukdom genom farmakologisk verkan. För att ett läkemedel ska bli godkänt att säljas i Sverige måste det hålla god kvalitet och vara ändamålsenligt. Läkemedel godkänns av svenska Läkemedelsverket, av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) eller genom att Läkemedelsverket godkänner ett läkemedel som har godkänts av ett annat EU-lands läkemedelsmyndighet. Det finns undantag kring kravet på godkännande, det kallas extemporeläkemedel. Dessutom kan Läkemedelsverket bevilja tillfälliga och individuella tillstånd för att sälja ett läkemedel som är godkänt i ett annat land vilket kallas licensläkemedel.

De flesta läkemedel som godkänns för försäljning blir också receptbelagda i samband med godkännandet. Att ett läkemedel är receptbelagt innebär att det inte får säljas på ett apotek utan att det förordnats av en behörig förskrivare. Vanligtvis innebär det att en läkare skriver ut ett recept riktat till en viss person. Men ett förordnande kan också innebära att förskrivaren rekvirerar läkemedel som ska användas på dennes klinik. Vissa läkemedel går också att köpa utan recept - receptfria läkemedel. Ett receptritt läkemedel kan också förskrivas på ett recept eller rekvireras.

Olika typer av receptbelagda läkemedel

Tillbaka till Startsidan