Apoteksfinansiering

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På apotek.jpg

Apotekens ekonomiska förutsättningar

Såväl apotekens inköpspriser (AIP) som försäljningspriser (AUP) är reglerade och apotekens handelsmarginal utgörs av skillnaden mellan AIP och AUP för läkemedel inom förmånen. Apoteken har dock rätt att förhandla om inköpspriser och sälja parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens och kan därmed få en marginalförstärkning för dessa produkter, som dock inte får prissättas högre än fastställt AUP. Det är TLV som fastställer den statligt reglerade handelsmarginalen som ersätter apoteken för uppdragen att tillhandahålla receptbelagda läkemedel, utöva kontroll, ge rådgivning och genomföra det generiska utbytet. Apoteken får ersättningen av regionerna månadsvis via e-Hälsomyndigheten.

För övriga delar av apotekens sortiment, dvs. läkemedel utom förmån, receptfria läkemedel och övriga apoteksvaror, är prissättningen fri och därmed är också apoteken fria att bestämma sin marginal. Som på andra normala konkurrensmarknader anpassar apoteken på dessa segment sortimentet, förhandlar inköpspriser och gör ett påslag med hänsyn till kunder och konkurrenssituation.

TLV tar hänsyn till den övergripande försäljningsutvecklingen och lönsamheten. Det vill säga försäljningen av andra varor och receptfria läkemedel inte bara beaktas utan är en förutsättning för att apoteken ska nå en tillfredställande lönsamhet. Detta innebär att apoteken utvecklar sortimentet och försäljningen av andra produkter än receptbelagda läkemedel. Det är dock en utmaning då konkurrensen är hård och den växande e-handeln pressar priserna för såväl receptfria läkemedel som andra varor. För receptfria läkemedel har de genomsnittliga priserna sjunkit de senaste åren.


Tillbaka till Startsidan