Regioner

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sjukhusfarmaceut

Sveriges regioner

Det finns 21 regioner i Sverige. Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården som finansieras via skatt men också från patientavgifter och försäljning av tjänster. Finansiering för läkemedel kommer från staten via ett riktat statsbidrag.

Läkemedelsförmånen är en del i högkostnadsskyddet för medicin, ett statligt program för subventionering av receptbelagda läkemedel. Högkostnadsskyddet administreras av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV.

Sjukhus och vårdcentraler men även tandläkare och veterinärer får oftast sina läkemedel via en särskild typ av apotek som levererar läkemedel till dessa verksamheter. De brukar kallas sjukhusapotek och kan inte besökas av allmänheten. Sjukhusapoteken kan finnas på sjukhusen men det är också vanligt att de finns i stora lagerlokaler på strategiskt placerade platser varifrån leveranser snabbt kan nå vården.


Finansiering av läkemedel