Från molekyl till apotekshyllan

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Läkemedelstillverkning

Tillverkningen av ett läkemedel innebär ofta en lång kedja med flera olika aktörer inblandade. Olika typer av fabriker och produktionsanläggningar kan behövas och vilka dessa är kan skilja sig åt.


Aktiv substans

När ett läkemedel tillverkas så börjar man först med den aktiva substansen (API – active pharmaceutical ingridient). Denna är då vanligtvis en molekyl som görs på kemisk eller biologisk väg. Den aktiva substansen kan efter tillverkningen läggas på lager i avvaktan på nästa steg. Ofta ska den skickas till en annan fabrik. Den aktiva substansen kan användas i flera olika läkemedelsprodukter – t.ex. från olika tillverkare, olika styrkor, i lösningar eller tabletter eller om det ska vara i kombination med en annan aktiv substans.


Tillverkning av ett färdigt läkemedel

Nästa steg i produktionskedjan är att tillverka t.ex. en tablett med en viss styrka. Här används den aktiva substansen och blandas med andra ingredienser som kan behövas för att det ska gå att göra en tablett. Det kan också innebära att tillverka en lösning som ska förpackas i flaskor eller sprutor. När detta steg är klart kan tabletten eller sprutan läggas i lager i avvaktan på nästa steg – att förpackas. Tabletten, sprutan etc. kan förpackas i olika förpackningsstorlekar och för olika marknader där förpackningen behöver märkas med olika språk. I varje steg av produktionskedjan behöver tillräckligt mycket produceras och läggas på lager för att räcka till alla de som behöver den i nästa steg. Ibland görs detta i samma fabrik och ibland är det olika fabriker som gör själva tabletten och som förpackar det färdiga produkten.


Färdig produkt för den svenska marknaden

När läkemedlet är färdigt för den svenska marknaden läggs den först på ett centrallager hos tillverkaren. Detta centrallager kan vara i ett annat land tillsammans med produkter för andra marknaden eller så är det i Sverige. Många läkemedelsföretag har sina svenska centrallager hos sin distributör. Dessa lager är ofta hela pallar eller större kartonger. Sedan läggs läkemedlet på distributörens lager på en distribunal – dvs. ett lager där det är lätt att plocka enstaka förpackningar från efter beställningar från apotek och vissa sjukhus. Vissa distributörer har flera distribunaler så att läkemedlen delas upp på fler platser i Sverige. I genomsnitt finns det ett lager på centrallager och distribunal som räcker i tre till fyra månader.


Ut till apoteken

Det sista steget i kedjan är att läkemedlet ska ut till apoteken eller sjukhusen. Det görs med hjälp av distributörer.


När läkemedel tar slut

En allt vanligare situation är att läkemedel tar slut hos läkemedelsföretagen, det kallas att läkemedlen restnoteras. Problem med restnoteringar har ökat under senare år och problematiken finns över hela Europa. En restnotering kan pågå i några få dagar upp till flera år. Detta är ingenting som apoteken rår över, även om problemen ofta uppstår vid apoteksdisken. Ofta kan apoteken hjälpa kunderna med lösningar när de drabbas av restnoterade läkemedel. Apoteken kan ibland hjälpa kunderna att hitta alternativa läkemedel, men det finns begränsningar i vad farmaceuterna får göra. Ibland kan dock farmaceuten föreslå andra styrkor, men även ibland även köpa läkemedel från andra länder. Apoteken har även möjlighet att se varandras lager och kan på så vis hjälpa sina kunder att hitta läkemedel på andra apotek. Det görs bland annat via FASS.se eller genom att man kontaktar andra apotek.

Apoteken vill öka de begränsade möjligheterna som farmaceuterna har att byta läkemedel vid receptdisken när ett läkemedel inte går att få tag på. Då skulle fler kritiska situationer vid restnoteringar kunna lösas vid receptdisken. Det behövs mer kraftfulla krav på att den internationella läkemedelsindustrin att kunna levererar läkemedel till den svenska marknaden, läkemedelsindustrin måste även bli mindre känslig för störningar. Idag saknas transparens om när, hur länge och varför läkemedel tar slut. Apoteken vill se bättre nationellt buffertlager för att undvika akuta situationer om livsviktiga läkemedel tar slut.

Tillbaka till Startsidan