Receptfria läkemedel

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Receptfria läkemedel på apotek

För att ett läkemedel ska få säljas på ett apotek utan recept eller rekvisition (sjukhusläkemedel) så behöver det vara "receptfritt". Det är Läkemedelsverket som beslutar om ett läkemedel ska klassas som receptfritt efter att ett läkemedelsföretag har ansökt om receptfrihet. För att ett läkemedel ska klassas som receptfritt krävs att behandlingsorsaken passar för egenvård utan behov av läkarkontakt, t.ex. förkylning, lättare magbesvär, pollenallergi m.m. Dessutom ska läkemedlet vara säkert att använda, det ska inte medföra risker med överdosering eller ge svårare biverkningar. Ett läkemedel kan finnas som receptfritt i en mindre förpackningsstorlek medan större storlekar är receptbelagda.


Receptfritt på apotek

Apoteken är inte skyldiga att sälja receptfria läkemedel. Men alla apotek gör det eftersom efterfrågan från kunderna är stor. Vilka receptfria läkemedel ett apotek väljer att ha i sitt sortiment beror på kundernas efterfrågan. Vanligtvis finns ett brett urval av receptfria läkemedel på apotek för att tillgodose efterfrågan på olika storlekar, märken och prisnivåer.

Apotekens personal är utbildad i att ge råd om receptfria läkemedel. Förutom att det alltid finnas legitimerade farmaceuter så har de flesta apotek utbildade apotekstekniker. De är utbildade i rådgivning om receptfria läkemedel, när och hur de ska användas och när det är läge att söka annan vård. Apoteken har också ofta information på etiketterna i apotekshyllan om vilka läkemedel som ska användas när och av vem. Utöver det finns ofta broschyrer och annat informationsmaterial, t.ex. på apotekens hemsidor, där kunder kan läsa mer om egenvård och vilka läkemedel som kan användas.


Receptfritt i annan handel

Läkemedelsverket bedömer om läkemedlen är lämpliga att säljas receptfritt och om de får säljas i detaljhandel utanför apotek. Däremot är det läkemedelsföretagen själva som bestämmer om deras produkter överhuvudtaget ska säljas i Sverige. På Läkemedelsverket finns information om vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.


Branschöverenskommelser - receptfria läkemedel

  • Diklofenak - Apoteken har kommit överens om att alla ska informera om diklofenaks negativa påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober 2018 informerar apotek via hyllkantsskyltar om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel.
  • Paracetamol - Apoteksbranschen har en gemensam överenskommelse om hur ansvarsfull försäljning av paracetamol bör ske. Syftet med överenskommelsen är att minska risken för felaktig användning av paracetamol.
  • Loperamid - Apoteken har kommit överens om hur en ansvarsfull försäljning av tabletter innehållande loperamid bör ske. Loperamid är ett receptfritt läkemedel som också kan missbrukas men som i högre doser innebär tydliga risker för allvarliga biverkningar.
  • E-handel - Apoteksbranschen har gemensamt tagit fram riktlinjer] som ett stöd vid försäljning av receptfria läkemedel i e-handel.

Apoteksbranschen har också tagit fram en gemensam guide för ökad transparens - Välvald. Välvald är en konsumentguide till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.

Tillbaka till Startsidan