Kontroll och kvalitetssäkring

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Rätt använda kan det vara skillnaden mellan frisk och sjuk men används de fel kan de istället skada både den som använder läkemedlet men även miljön. Apoteksverksamhet är därför omgärdat om mycket regelverk. Det är både lagar, förordningar och föreskrifter som apoteken har att förhålla sig till. Men en regel är inte mycket värd om det inte följs upp att den efterlevs. Ibland blir det ändå fel och då är det viktigt att det utreds vad det berodde på så att felet inte upprepas. För att se till att kvaliteten är hög på svenska apotek genomför många kontroller av verksamheten. Men man ser också till att det sätt man arbetar på är så säkert som möjligt och innebär att risken för fel är så låg som möjligt vilket är det som brukar kallas för kvalitetssäkring.


Kontroll och kvalitetssäkring av läkemedel

Egenkontroll

Alla apotek måste ha en Läkemedelsansvarig farmaceut (LMA). Den främsta uppgiften för LMA är att ha ett egenkontrollprogram. Det är ett systematiskt sätt att säkerställa att apoteket arbetar för en hög säkerhet. I egenkontrollprogrammet ingår rutiner för hur medarbetarnas kompetens säkerställs och att alla har tagit del av hur man ska arbeta (vilka rutiner som gäller). I egenkontrollprogrammet ingår också att följa upp avvikelser samt att göra egna inspektioner av verksamheten för att kontrollera att alla verkligen följer rutinerna. Många apotekskedjor har också centrala kvalitetsfunktioner som hjälper till med rutiner och som också kan genomföra inspektioner av de apotek som ingår i kedjan. Att det kommer någon som inte dagligen arbetar på apoteken för att se hur man jobbar är ett bra sätt att upptäcka om det finns avvikelser.


Myndigheternas kontroll

De myndigheter som har tillsynsansvar av apoteken genomför också kontroller. Det som kanske är tydligast är när Läkemedelsverket kommer på besök på ett apotek och genomför en inspektion. Då tittar inspektören bland annat på hur egenkontrollprogrammet är uppbyggt, att alla som arbetar på apoteket känner till rutinerna och att all dokumentation görs som det ska. Efter en inspektion sammanställs resultaten i en rapport. Oftast finns det saker som apoteket kan förbättra efter en inspektion men det är mycket sällan som ett apotek får mer allvarliga påpekanden och måste stänga. Endast ett fåtal apotek har fått sitt apotekstillstånd indraget och oftast har det också varit ett flertal andra problem - ibland rena brottsliga handlingar - som ligger till grund för stängningen. Myndigheterna gör också kontroller genom att kontrollera anmälningar och kundklagomål samt granska de ansökningar som apoteken lämnar in. TLV - som främst kontrollerar att apoteken säljer rätt varor inom läkemedelsförmånen - gör mycket av sin tillsyn genom att granska apotekens försäljningsstatistik.


Avvikelser, incidenter och felexpeditioner

Ibland blir det fel, t.ex. att fel läkemedel lämnas ut till en kund. När detta händer - eller rättare sagt så fort man misstänker att det kan ha hänt - påbörjar apoteket en utredning av händelsen. Om man ser att det var ett fel som kunde leda till allvarligare konsekvenser så gör apoteket en Lex Maria-anmälan vilket gör att myndigheterna också tittar på ärendet. Om det är apotekets rutiner som brustit måste apoteket säkerställa att man korrigerat detta. Är det en farmaceut som gjort ett fel kan myndigheterna klandra farmaceuten och i slutändan kan farmaceuten bli av med sin legitimation.


Stöd i hela kedjan

Genom att ha bra rutiner och arbetssätt så säkerställer apoteken att det blir rätt genom hela hanteringen av et läkemedel - från beställning från distributör till att det lämnas ut till kund. Apoteken har flera stöd i det arbetet. Det som främst märks för apotekskunderna är att farmaceuten alltid scannar alla förpackningar. Det görs inte för att ta reda på vad produkten kostar utan scanningen säkerställer att det är rätt läkemedel som plockats fram ur lådan jämfört med det som står på receptet. Mycket av stödet för farmaceuterna finns i IT-systemen där varje steg också dokumenteras så att det är lätt att gå tillbaka och kontrollera de gånger som det har blivit fel.


Förfalskade läkemedel

I många länder är det vanligt att det finns falska läkemedel i omlopp - dock inte i Sverige. Sverige har ett av Europas säkraste system för läkemedelsdistribution, oavsett om du handlar ditt läkemedel på ett lokalt apotek eller beställer det från ett godkänt internetapotek. Läs mer här om hur du vet att apoteket är godkänt. Sverige deltar också i ett arbete som är gemensamt för hela EU för att säkerställa att inga förfalskade läkemedel kan komma in på apoteken, vilket kallas för E-verifikation av läkemedel.


Apotekssymbolen - din trygghet

Svenska apotek säljer läkemedel både i butiker och online. När du köper receptbelagd medicin på godkända apotek kan du vara säker på att du får rätt läkemedel i rätt dos. Alla apotek som är godkända i Sverige skyltar med den nationella apotekssymbolen, även på sina webbplatser. Det finns också en EU-gemensam symbol som visar vilka handlare som får sälja läkemedel på internet.