Recept på apotek

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den vanligaste behandlingen vid sjukdom är läkemedel som intas själv i hemmet. För att patienter ska hämta ut rätt läkemedel på apotek och veta hur läkemedelsbehandlingen ska gå till förskriver läkare recept med all nödvändig information.


Ordination

Efter att en läkare konstaterat att du har en viss diagnos eller sjukdom så bestämmer hen hur du ska behandlas för detta. Vanligtvis är det med läkemedel men det kan också vara en operation eller sjukgymnastik. När det gäller en läkemedelsbehandling så antecknar läkaren sitt beslut i journalen. Detta kallas för en ordination - läkaren har ordinerat dig behandling med ett visst läkemedel. Ordinationen kan sedan omsättas i en verklig behandling, vanligtvis genom att du får ett recept men är du inneliggande på sjukhus så får du läkemedel på sjukhuset. Förutom läkare kan även tandläkare ordinera läkemedelsbehandling när det gäller besvär från munnen, veterinärer får ordinera till djur och vissa sjuksköterskor med extra utbildning får ordinera en del läkemedel. När läkaren - eller någon annan som får ordinera - skriver ett recept så kallas denne för förskrivare.


Recept

Expedition på apotek

Om du ska sköta läkemedelsbehandlingen på egen hand så får du ett recept. Receptet innehåller information om vilken läkemedelsbehandling som förskrivaren har tänkt sig; läkemedel, läkemedelsform och styrka. På receptet står också hur du ska använda läkemedlet vilket brukar kallas för doseringen (t.ex. 1 tablett 2 gånger dagligen). Ibland står också hur länge det är tänkt att du ska använda läkemedlet (t.ex. 10 dagar) men många gånger är det tänkt att du ska använda läkemedlet tillsvidare och att det ska stämmas av vid nästa läkarbesök. Då står oftast inte någon tid på receptet.

Ett recept innehåller också annan som visar hur mycket läkemedel du har rätt att hämta ut - eller köpa - på apoteket. Detta är kopplat till hur mycket läkemedel det är tänkt att du ska använda. Är det två tabletter per dag behöver du dubbelt så mycket läkemedel som om det är en tablett per dag. Om det är läkemedel som ska tas vid behov så är mängden det som läkaren anser att du behöver ha eller som är lämpligt. Det finns en möjlighet för förskrivaren att på receptet markera att det måste gå en viss tid innan du får hämta ut läkemedlet igen, det används bl.a. för narkotiska läkemedel. Hur mycket läkemedel som du får hämta ut styrs också av läkemedelsförmånen.

Ett recept innehåller också information som behövs för att apoteken ska veta om expeditionen omfattas av läkemedelsförmånen och information som behövs för utbytet av läkemedel. Receptet innehåller också information om förskrivaren och var denna arbetar så att apoteket kan kontakta förskrivaren om det uppstår några frågetecken.


Apoteksombud

Ibland finns det inte möjlighet att ha ett apotek på en ort där det inte bor så många människor. Men för att dessa inte ska behöva åka alltför långt för att få sina receptbelagda läkemedel finns istället Apoteksombud. Alla apotek med tillstånd för ansöka om att starta ett apoteksombud och Apoteket AB har ett särskilt uppdrag att se till att det finns ett visst antal över landet. Ett apoteksombud får inte startas om det finns ett apotek i samma ort. Det flesta beställningarna av receptbelagda läkemedel till apoteksombud görs idag via telefon eller e-handel men det går också att beställa på apoteksombudet. Det finns också vanligtvis ett mindre urval av receptfria läkemedel till salu på apoteksombudet och det går också att beställa andra receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.

Tillbaka till Startsidan