Läkemedelsindustri

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läkemedelsindustrin är den aktör som ser till att det finns läkemedel på marknaden. Hela industrin omfattar flera olika aktörer av varierande storlek. Läkemedelsindustrin som helhet ser både till att det forskas fram nya läkemedel, tillverkas läkemedel samt att läkemedlen marknadsförs på den svenska marknaden. Det används flera olika begrepp för att beskriva dessa aktörer och ibland går dessa begrepp in i varandra.


De forskande läkemedelsföretagen

De läkemedelsföretag som både bedriver forskning för att ta fram nya läkemedel, tillverkar läkemedel och sedan säljer de färdiga läkemedlen brukar kallas för de forskande läkemedelsföretagen. Här finns de allra största och mest välkända företagen med många olika läkemedel men också företag med endast en enstaka produkt. De flesta av dessa företag tillhör branschorganisationen LIF. Det finns dock fler företag som ägnar sig åt läkemedelsforskning. En del utför uppdrag åt de större företagen inom specialiserade områden (Contract Research Organisation, CRO) och andra utvecklar en upptäckt eller idé och säljer den sedan till ett större företag innan det är färdigt för att lanseras på marknaden.


Generikaföretag

När ett läkemedel lanseras så skyddas det av ett patent och det är bara ett företag som får sälja det läkemedlet. När patentet gått ut kan andra företag tillverka samma läkemedel och sälja det under andra namn. Dessa kallas läkemedel kallas generiska läkemedel och företagen för generikaföretag. De bedriver ingen egen forskning utan tillverkar och säljer läkemedel. Ibland kan de också köpa ett läkemedel från den som forskat fram läkemedlet och ta över rätten att sälja det.


Parallellhandlande företag

EU-regelverket gör det möjligt att köpa läkemedel i ett annat EU-land och importera det till Sverige, förpacka om det i svenska förpackningar och sälja det på den svenska marknaden. Dessa kallas för parallellimporterade läkemedel. Dessa företag har ingen egen forskning eller tillverkning utan endast import och försäljning av läkemedel.


Ex tempore-apotek

Det finns apotek som är specialiserade på att tillverka läkemedel som är anpassade efter vissa kunders behov – extemporeläkemedel. Dessa apotek är egentligen en del av läkemedelsindustrin som tillverkar läkemedel i liten skala där det inte finns andra alternativ. Ex temporeapoteken levererar läkemedlen till både öppenvårdsapotek och sjukhusapotek som i sin tur säljer läkemedlen till patienter och sjukvård.


Market Authorisation Holder (MAH)

Varje läkemedel som säljs på den svenska marknaden är registrerat på ett ansvarigt företag. Det är det företaget som har tillstånd att marknadsföra, distribuera och sälja ett läkemedel. Detta företag kallas Market Authorisation Holder (MAH) och kan vara ett forskande läkemedelsföretag, ett generikaföretag, parallellhandlande företag eller i vissa fall ett ex tempore-apotek. Det är detta företag som har det yttersta ansvaret för produktens kvalitet och säkerhet.


Ombud

Ibland är inte MAH för ett läkemedel verksamt i Sverige. Då kan företaget välja att ha ett ombud som företräder MAH på den svenska marknaden. Det kan därför ibland vara ett annat läkemedelsföretag som företräder en produkt i Sverige än i ett annat land.


Importörer av licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige men som får ett tillfälligt tillstånd att säljas. Det finns företag som har specialiserat sig på att importera dessa läkemedel från andra länder.


Komplicerade strukturer

Det är idag ofta många inblandade företag för ett och samma läkemedel. T.ex. kan det vara en fabrik som tillverkar den aktiva substansen, ett annat som gör själva tabletten och ett tredje som förpackar tabletterna i en burk eller blisterförpackning. Ytterligare ett företag kan sedan ansvara för att marknadsföra och sälja ett läkemedel på den svenska marknaden. Företag säljer också produkter mellan sig, det innebär att den som säljer en produkt på den svenska marknaden kan vara olika vid olika tillfällen. Dessutom är det många företag som slås ihop eller köper varandra vilket också leder till att det över tid är olika företag som ansvarar för en produkt.


Tillbaka till Startsidan