Apotek

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Besök på ett öppenvårdsapotek

Ett apotek är en verksamhet som säljer läkemedel till konsumenter, dvs. de som ska använda läkemedlet. Konsumenten kan vara en individ eller en vårdgivare; ett sjukhus, en vårdcentral en veterinär mm.

Apotekens främsta uppgift är att alltså att expediera recept, sälja receptfria läkemedel och erbjuda andra vårdnära produkter. Apoteket erbjuder också andra apotekstjänster såsom rådgivning eller hälsotjänster.

Varje dag besöker drygt 300 000 personer något av landets apotek vilket blir över 120 miljoner besök om året. En stor andel, knappt 40 procent, av de personer som besöker ett apotek gör det för att hämta sina receptbelagda läkemedel. Nästan 90 miljoner recept expedieras årligen.


Apotek måste ha tillstånd

Ett apotek måste ha tillstånd för att sälja läkemedel. Tillståndet söks hos Läkemedelsverket och den som söker måste uppfylla flera krav, från vem som får äga apoteket till hur lokalerna ska se ut. Den som ansöker betalar en ansökningsavgift och sedan en årlig avgift så länge tillståndet gäller.

Här kan du läsa mer om grundläggande lag och förordningskrav på apotek som gäller

God apotekssed (Good Pharmacy Practice, GPP) riktar sig till alla medarbetare på apotek samt till tillståndsinnehavare, ägare eller de som bedriver öppenvårdsapoteksverksamhet eller ansvarar för sjukhuspoteksfunktion. GPP är en vägledning som syftar till att uppfylla konsumenternas, myndigheternas och hälso- och sjukvårdens krav och förväntningar. Svensk GPP bygger på den internationella GPP som är framtagen av FIP/WHO och är fastställd av styrelserna för Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening Svensk GPP


Apoteksägare och apoteksföretag

Tillstånd att bedriva apoteksverksamhet kan ges till en person eller ett företag (juridisk person). Vanligast är att ett företag har tillståndet. En person eller ett företag kan driva flera olika apotek och behöver då ett tillstånd per apotek. När ett företag har flera apotek brukar man tala om apotekskedjor. Det finns 5 stora apotekskedjor på den svenska marknaden; Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och Lloyds Apotek. Det finns också apoteksföretag som driver enstaka apotek eller ibland ett par stycken, t.ex. e-handelsapoteken Apotea, Meds och Apohem eller apotek som drivs av enskilda entreprenörer. Den sistnämnda kallas också fristående apotek och de flesta av dem är medlemmar i Sveriges Oberoende Apoteksförening SOAF Det finns också företag som enbart inriktar sig på att leverera läkemedel till sjukvården - ApoEx - eller genomför dosdispensering.


Olika typer av apotek

Alla apotek följer samma grundregler men de kan också delas in på lite olika sätt beroende på vilken deras huvudsakliga verksamhet är. Det vanligaste som en konsument stöter på är det som kallas öppenvårdsapotek eller e-handelsapotek men det finns även andra verksamheter som är viktiga för att hela landet ska få tillgång på läkemedel.


Apotekens historia i Sverige


Tillbaka till Startsidan


Referenser

1 Läkemedelsverket - att starta ett apotek