På sjukhus

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På sjukhus.jpg

Läkemedel används också inom vården, t.ex. under en operation eller vid intensivvård. Men även en patient som är inlagd för annan vård kan behöva läkemedel under tiden på sjukhuset. Det kan både vara läkemedel som handlar om den vård som patienten är inlagd för och läkemedel för sjukdomar som patienten har en kontinuerlig behandling för. En patient kanske har en pågående blodtrycksbehandling men blir inlagd för att behandla en infektion. Då kan inte blodtrycksbehandlingen avbrytas bara för att patienten ligger på sjukhus för en annan behandling.


Läkemedel under vårdtiden är kostnadsfria

De läkemedel som en patient får under en sjukhusvistelse räknas som en del av behandlingen och patienten behöver inte betala särskilt för dem. Många av de läkemedel som används inom sjukvården för behandling ingår inte i läkemedelsförmånen eftersom de istället upphandlas av vården. Sjukhusen och vårdavdelningarna rekvirerar läkemedel till sina läkemedelsförråd från sjukhusapotek. Vilka läkemedel en patient ska ha under sin sjukhusvistelse ordineras av förskrivaren och sedan tas läkemedlet från förrådet och ges till patienten. Det skrivs inget recept på läkemedlen utan sjukhuspersonalen utgår från det som står i journalen kring vilka läkemedel som ska användas.


Läkemedelsbehandling vid vårdövergångar

Patienter som vårdas på sjukhus har ofta andra sjukdomar. Dessa sjukdomar kan både behandlas med läkemedel i hemmet och vid andra vårdinrättningar. Det gör att det många gånger är utmanande att se till att dessa patienter har rätt läkemedelsbehandling. Varje byte – från behandling i hemmet till sjukhusvård eller från en vårdform till en annan – ställer stora krav på att informationen om aktuell läkemedelsbehandling följer med. När en patient lämnar sjukhuset måste t.ex. de läkemedel som den använde under sjukhustiden skrivas ut på recept ifall de ska fortsätta användas i hemmet.


Sluten- och öppenvård – en gråzon

När en patient vårdas på sjukhus och får sina läkemedel utdelade av en sjuksköterska brukar man kalla det för slutenvård och när en patient istället sköter sin medicinering i hemmet med hjälp av recept så brukar det kallas för öppenvård. Men gränsen är inte helt tydlig. Det finns läkemedelsbehandling som ges under kortare vårdbesök och ibland kan mer avancerad sjukvård ges i hemmet där vårdpersonal kommer hem till patienten. Ibland är hemmet en del av ett boende med stor medicinskt stöd. Det har också provats att patienter som vårdas på sjukhus får sköta sin ordinarie medicinering själva genom att ta med sig sina läkemedel hemifrån. Mer avancerade läkemedelsterapier och nya sätt att distribuera läkemedel kommer troligtvis göra att denna gräns suddas ut än mer i framtiden.