Receptförskrivna varor

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Blodsocker.jpg

Ibland kan du som patient få ett "recept" på en vara som inte är ett läkemedel. Det kan t.ex. vara sprutor och kanyler som behövs för att ta ett läkemedel, teststickor som används för att kontrollera blodsockernivåer eller produkter som används av patienter som är stomiopererade. Recept på dessa produkter kallas också för "hjälpmedelskort" eller "livsmedelsanvisning" beroende på vilka varor det handlar om. Egentligen krävs inte recept för att få köpa dessa produkter på apotek (även om det finns vissa begränsningar när det kommer till kanyler) men receptet gör det möjligt att få varan inom förmånen. Förmånen ser lite olika ut beroende på vad det är för typ av vara. Till skillnad från läkemedel kan dessa varor också säljas utanför apotek. Därför kan t.ex. diabetiker i vissa regioner få sina teststickor och kanyler på annat sätt än från apoteken.


Tillföra kroppen läkemedel

Hjälpmedel som behövs för att ta läkemedel är en grupp av receptförskrivna varor. Det är medicintekniska produkter och omfattar bland annat sprutor, kanyler (dvs. nålar till sprutorna), slangar och nebulisatorer. Dessa produkter är kostnadsfria för patienten. Utan dessa hjälpmedel skulle patienten inte kunna ta sitt läkemedel då det är nödvändiga tillbehör som behövs.


Kontrollera sjukdom

Diabetiker behöver mäta sitt blodsocker för att kunna avgöra vilken insulindos som behövs. För detta används bl.a. lancetter, blodprovstagare och teststickor. Utan denna möjlighet skulle det vara svårt för diabetiker att medicineras hemma och därför ses dessa hjälpmedel som ett nödvändigt komplement till läkemedlen. De är också kostnadsfria för patienten.


Stomiprodukter

Patienter som är stomiopererade behöver påsar, plattor och ringar mm som ska bytas frekvent. De behöver också tillbehör som tejp, plåster och hudskyddande produkter. Stomiprodukter ingår i läkemedelsförmånen och räknas på samma sätt som läkemedel med en egenavgift och en rabatt-trappa. Stomisortimentet är ett mycket brett sortiment eftersom det finns många olika typer av påsar och många olika storlekar på en stomi. Stomiprodukter kan tyckas ligga långt från läkemedel men ofta har personer med stomi också läkemedel och det är praktiskt att kunna f dessa produkter på apoteken.


Livsmedel för särskilda näringsändamål

Vissa sjukdomstillstånd innebär att man behöver specialkost, t.ex. glutenfri kost eller kost som inte innehåller fenylalanin (PKU). Man kan också ha svårt att äta vanlig mat och vara tvungen att få flytande föda genom en sond. Denna typ av livsmedel kan man få på apoteket. För barn upp till 16 år finns en nationell subvention som innebär att patienten bara behöver betala 120 kronor per uttag. För vuxna patienter så bestämmer varje region hur subventionen ser ut. I vissa regioner får även vuxna patienter sin mat via apoteken men i andra så får de beställa från annat håll.

Tillbaka till Startsidan