Läkemedelsförmånen

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läkemedelsförmånen

Läkemedelsförmånen innebär att kunden skyddas från höga kostnader för läkemedel inom förmånen (kallas därför också högkostnadsskyddet). Läkemedelsförmånen regleras i en lag och en förordning. I regelverket finns villkor kring vilka personer som omfattas av läkemedelsförmånen, vilka läkemedel och andra varor som kan omfattas av förmånen samt övriga villkor som gäller för att en person ska kunna ta del av förmånen.


Alla bosatta i Sverige omfattas av Läkemedelsförmånen

Läkemedelsförmånen är en förmån som omfattar alla som är bosatta i Sverige. Den omfattar också de personer som har rätt till vård i Sverige utifrån EU-regelverk samt även i stor utsträckning personer som inte är bosatta i Sverige men som har sin anställning i Sverige. För asylsökande gäller särskilda regler.


Läkemedlet måste omfattas av förmånen

Förmånsregelverket reglerar också vilka läkemedel och andra produkter som kan omfattas av förmånen. Det innebär dock inte att dessa läkemedel med automatik omfattas utan det krävs att tillverkaren ansöker om att få ingå i förmånen och med ett pris som anses acceptabelt av samhället. De flesta receptbelagda och några receptfria läkemedel ingår i förmånen. Att ett läkemedel inte ingår i förmånen kan bero på att tillverkaren inte ansökt om att få ingå i förmånen eller att det begärda priset har varit för högt. En tillverkare kan när som helst bestämma sig för att läkemedlet inte längre ska ingå i förmånen. Förutom läkemedel ingår även vissa förbrukningsvaror, produkter som används vid stomi och livsmedel till barn under 16 år i förmånen.


Förmån gäller recept och med särskilda regler Förmånen gäller enbart om läkemedlet är förskrivet på recept. Förmånen gäller också endast den mängd som står på receptet eller maximalt för 3 månaders uttag. Ett nytt uttag inom förmånen kan inte göras innan 2/3 av tiden har gått sedan förra uttaget. Inom förmånen gäller också att apoteken ska föreslå utbyte till det utbytbara läkemedel som har det lägsta priset för att förmånen ska gälla fullt ut. Det finns också regler kring hur receptet ska vara utformat för att förmånen ska gälla.


Skydd mot höga kostnader

Den grundläggande konstruktionen är att patienten ska betala en viss del av kostnaden själv upp till ett tak. Upp till en viss kostnad (1 200 kr/år 2022) betalar kunden hela kostnaden själv. Därefter kommer en del av kostnaden istället att betalas av samhället. Andelen som samhället betalar ökar upp till en kostnad på 5 890 kr/år (2022). Då har patienten betalat 2 400 kr under året och resten av året kommer samhället stå för hela kostnaden. De olika gränserna följer utvecklingen av basprisbeloppet och uppdateras därför kontinuerligt.

Det finns också vissa läkemedel och varor som är helt kostnadsfria samt vissa grupper som inte behöver betala något för läkemedel. Hjälpmedel som behövs för att tillföra läkemedel (t.ex. sprutor och kanyler) är kostnadsfria. Läkemedel till barn upp till 18 år är kostnadsfria och när det gäller preventivmedel så är dessa kostnadsfria upp till 21 års ålder. Även insulin för behandling av diabetes är kostnadsfritt.


Andra förmånssystem

Utöver Läkemedelsförmånen finns även andra förmånssystem som gäller särskilda läkemedelsgrupper som Smittskyddsläkemedel eller personer som Läkemedel till asylsökande som gör att patienter skyddas från höga kostnader. Det finns också regionala förmåner där regionen betalar för vissa patienters läkemedel vid sidan av förmånen. Det gäller t.ex. läkemedel för personer som saknar sjukdomsinsikt och preventivmedel. Detta är inget som regleras i lagstiftningen utan det är regionerna själva som fattar beslut om detta. Det tecknas vanligtvis inte några avtal med apoteken kring hur detta ska skötas men apoteken följer ändå regionernas instruktioner kring detta eftersom det är det bästa för deras kunder. Oftast innebär detta att apoteken skickar en faktura till regionen på deras kostnad.