Allmänt om finansiering

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Farmaceut kontrollerar lager.jpg

Det absoluta flertalet receptbelagda läkemedel subventioneras av det offentliga genom den s.k. läkemedelsförmånen men bekostas även av den enskilde genom egenavgifter. Totalt svarar det offentliga för cirka 80 procent medan egenfinansieringen uppgår till cirka 20 procent. Det finns ett högkostnadsskydd som innebär att kostnaden för den enskilde begränsas. Läkemedel inom slutenvården och som ges till inneliggande patienter upphandlas av regionerna som är sjukvårdshuvudmän. Receptfria läkemedel betalas i sin helhet av kunden.

Läkemedelsfinansiering

Apoteksfinansiering

Läkemedelspriser

Läkemedelsförmånen

Högkostnadsskyddet